Verksamhet

Dirigent
Vi anställer en dirigent för att leda oss på repetitioner och konserter. Sedan början av 2016 är detta Louise Wanselius.

Styrelse
Denna tillsätts på medlemsmöten. Posterna varierar något från år till år. Nuvarande styrelse ser ut som följer:

Emma, ordförande
Lisa, kassör
Andrea, sekreterare
Maria, lägeransvarig
Louise, rekryteringsansvarig

Informationskanaler
Det mesta står i veckomejl som skickas ut från styrelsen. Det finns också en sluten facebook-grupp, där det ibland skrivs saker med mer kort varsel. För att komma med på mejllistan eller gå med i facebook-gruppen är det bara att fråga någon i styrelsen.