Bokning

Med lite framförhållning går det bra att boka kören för privata evenemang. Vi har en bred repertoar och övar gärna in sånger på önskemål. De senaste åren har vi anlitats av flera hotell i Göteborg för att framträda i samband med luciafirande. Vi sjunger också gärna på fester! För prisuppgifter, kontakta oss på corus@saks.gu.se.