Historia
Corus Acusticus bildades 1975 av några läkarstudenter på Göteborgs universitet. Namnet var en förvrängning av porus acusticus, den latinska benämningen på hörselgångens öppning. Tyvärr brukar inte denna anatomiska detalj få så mycket uppmärksamhet (den har inte ens en egen Wikipedia-sida), men kören växte icke desto mindre! Snart kom den att inkludera även andra studenter och förvärvsarbetande. Medlemmar och dirigenter har kommit och gått sedan dess, men repetitionerna hålls fortsatt onsdagkvällar på Villan.

Organisation
Kören är en av fyra corpser inom SAKS, tillsammans med Blåshjuden, Inälfvorna och Medicinarspexet. Det fulla namnet är egentligen Göteborgs Medicinska Sångarcorps Corus Acusticus. Skillnaden mellan corpser och föreningar (som t ex IFMSA), är att corpserna å ena sidan har mer självbestämmande, men å andra sidan inte får samma ekonomiska stöd som föreningar.

Dirigent
Vi anställer en dirigent för att leda oss på repetitioner och konserter. Sedan början av 2016 är detta Louise Wanselius.

Styrelse
Denna tillsätts på medlemsmöten. Posterna varierar något från år till år. Nuvarande styrelse ser ut som följer:

Lina, ordförande
Frida, sekreterare
Lisa, kassör
Kajsa, konsertansvarig
Louise, rekryteringsansvarig
Magnus, lägersamordnare
Annie, marknadsföringsansvarig

Informationskanaler
All info som skickas ut till kören görs via vår facebook-grupp.

Länkar
Vi är alla en del av något, så ock vår kör!

Vi är en av Sahlgrenska akademins Studentkårs corpser.
Tillsammans med Kungliga HofMessingsMusiqueCorpsen Blåshjuden af Götheborg, Medicinska Danscorpsen Inälfvorna av Göteborg och Medicinska SpexarCorpsen Göteborg (Spexet) formar vi Aesculapii Gycklare Orden.