Verksamhet

Dirigent
Vi anställer en dirigent för att leda oss på repetitioner och konserter. Sedan början av 2016 är detta Louise Wanselius.

Styrelse
Denna tillsätts på medlemsmöten. Posterna varierar något från år till år. Nuvarande styrelse ser ut som följer:

Andrea, ordförande
Lisa, kassör
Lina, gigansvarig
Kajsa, konsertansvarig
Louise, rekryteringsansvarig
Annie, marknadsföringsansarig

Informationskanaler
All info som skickas ut till kören görs via vår facebook-grupp.