OM KÖREN

Vilka är Corus Acusticus? Hur fungerar vår organisation och hur började det hela? På denna sida finns många svar, har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på corus@saks.gu.se så kan vi berätta mer!

HISTORIA

Corus Acusticus bildades 1975 av några läkarstudenter på Göteborgs Universitet. Namnet var en förvrängning av porus acusticus, den latinska benämningen på hörselgångens öppning. Tyvärr brukar inte denna anatomiska detalj få så mycket uppmärksamhet (den har inte ens en egen Wikipedia-sida), men kören växte icke desto mindre! Snart kom den att inkludera även andra studenter och förvärvsarbetande. Medlemmar och dirigenter har kommit och gått sedan dess, men repetitionerna hålls fortsatt onsdagkvällar på Villan.

ORGANISATION

Kören är en av fyra corpser inom SAKS, tillsammans med Blåshjuden, Inälfvorna och Medicinarspexet. Det fulla namnet är egentligen Göteborgs Medicinska Sångarcorps Corus Acusticus. Skillnaden mellan corpser och föreningar (som t ex IFMSA), är att corpserna å ena sidan har mer självbestämmande, men å andra sidan inte får samma ekonomiska stöd som föreningar.

DIRIGENT

Vi anställer en dirigent för att leda oss på repetitioner och konserter. Sedan början av 2016 är detta Louise Wanselius.

STYRELSE

Denna tillsätts på medlemsmöten. Posterna varierar något från år till år. Nuvarande styrelse ser ut som följer:

Kajsa, Ordförande
Ellen, Sekreterare
Lisa, Kassör
Vakant, Konsertansvarig
Louise, Rekryteringsansvarig
Lina, Gigansvarig
Cornelia, Gemenskapsansvarig
Annie, PR-ansvarig

INFORMATIONSKANALER

Offentlig information skrivs ut på körens officiella Facebook-sida.
All info som skickas ut till kören görs via vår privata Facebook-grupp
Vi lägger också ut lite mer bakom kulisserna på vår Instagram.

LÄNKAR