BLI MEDLEM

Som medlem i Corus Acusticus behöver man dels vara SAKS-medlem och dels betala terminsavgift.

SAKS-medlemskapet är enkelt ordnat via kårens hemsida. Om man inte längre studerar kan man vara stödmedlem vilket naturligtvis går lika bra.

Terminsavgiften är 385 kr för studenter och 550 kr för de som inte är studenter. Den kan antingen betalas direkt till kassören eller via bankgiro (information kommer på mejlen). Avgiften är tyvärr en nödvändighet för att kunna finansiera dirigent och lägerverksamhet.

Sedan är tanken att man hjälper till i kören på något sätt under terminen. Det kan handla om att ordna fika, hjälpa till vid Villandagar (när föreningar och corpser gemensamt städar på Villan) eller medverka på föreningsmässan.

Vill man gå med är det bara att skriva till corus@saks.gu.se eller fylla i intresseanmälan: