OM KÖREN

Vilka är Corus Acusticus? Vem leder kören och hur ser organisationen ut?

HISTORIA

Corus Acusticus bildades 1975 av några läkarstudenter på Göteborgs Universitet. Namnet var en förvrängning av porus acusticus, den latinska benämningen på hörselgångens öppning. Tyvärr brukar inte denna anatomiska detalj få så mycket uppmärksamhet (den har inte ens en egen Wikipedia-sida), men kören växte icke desto mindre! Snart kom den att inkludera även andra studenter och förvärvsarbetande. Medlemmar och dirigenter har kommit och gått sedan dess, men repetitionerna hålls fortsatt onsdagkvällar på Hvillan.

ORGANISATION

Kören är en av fyra corpser inom SAKS, tillsammans med Blåshjuden, Inälfvorna och Medicinarspexet. Det fulla namnet är egentligen Göteborgs Medicinska Sångarcorps Corus Acusticus; Sahlgrenska Akademins Studentkör. Skillnaden mellan corpser och utskott (som t ex IFMSA), är att corpserna å ena sidan har mer självbestämmande, men å andra sidan inte får samma ekonomiska stöd utan sköter den själva.

DIRIGENT

Vi anställer en dirigent för att leda oss på repetitioner och konserter. Sedan början av 2016 är detta Louise Wanselius.

STYRELSE

Denna tillsätts på medlemsmöten. Posterna varierar något från år till år och kontaktas via mejl på corus@saks.gu.se. Nuvarande styrelse ser ut som följer:

Ordförande – Kajsa H
Vice Ordförande – Lars P
Sekreterare – Ellen L
Kassör – Joakim S
Konsertansvarig – Annie S
Rekryteringsansvarig – Ragnar E
Gigansvarig – Lina P
PR-ansvarig – Linnéa L
Gemenskapsansvarig – Lauren Y

INFORMATIONSKANALER

Offentlig information skrivs ut på körens officiella Facebooksida. All intern information kommuniceras via vår privata Facebookgrupp. Vi lägger också ut lite mer bakom kulisserna på vår offentliga Instagram, samt videor på vårt officiella Youtubekonto.

LÄNKAR